Avocat Andreea Ceauș

Telefon: 0751.552.848

E-mail: avocat@andreeaceaus.com

Cabinet de avocat – Ceauș Andreea-Elena

Telefon: 0751.552.848

schimbarea încadrării juridiceă Tag

Recalificarea în drept a faptelor deduse judecății, în sensul de a stabili încadrarea juridică corespunzătoare legii apreciate ca fiind mai favorabile, nu reprezintă o schimbare de încadrare juridică propriu-zisă (a se vedea Decizia nr. 208/17.03.2021 pronunțată de Curtea de Apel Iași). Pe scurt, în apelul declarat împotriva sentinței penale a Tribunalului Iași, procurorul a criticat, printre altele, modalitatea în care a procedat instanța de fond care, odată cu soluționarea pe fond a cauzei, apreciind că legea penală în vigoare la data comiterii fiecărei fapte este mai favorabilă inculpaților, a recalificat în drept faptele deduse judecății, cărora le-a stabilit încadrarea juridică corespunzătoare