Avocat Andreea Ceauș

Telefon: 0751.552.848

E-mail: avocat@andreeaceaus.com

Cabinet de avocat – Ceauș Andreea-Elena

Telefon: 0751.552.848

Registrul Comerțului

Operațiuni ONRC

Înființare societate
1. Redactăm actele necesare înființării societății.
2. Vă transmitem actele pe e-mail. Le semnați, le scanați și apoi le trimiteți către noi.
3. Înregistrăm dosarul la Registrul Comerțului și urmărim soluționarea acestuia.
4. În 3-5 zile lucrătoare se înregistrează societatea și veți primi actele eliberate de către Registrul Comerțului.

Modificări în cadrul unei societăți
1. Redactăm actele necesare modificărilor pe care doriți să le faceți:

► modificare obiect de activitate, capital social;
► schimbare/prelungire sediu social;
► schimbare denumire;
► schimbare administrator;
► cesiune părți sociale;
► autorizare CAEN-uri etc.

2. Vă transmitem actele pe e-mail. Le semnați, le scanați și apoi le trimiteți către noi.

3. Înregistrăm dosarul la Registrul Comerțului și urmărim soluționarea acestuia.

4. În 3-5 zile lucrătoare se înregistrează mențiunea și veți primi actele eliberate de către Registrul Comerțului.

Suspendarea, dizolvarea sau radierea societății