Avocat Andreea Ceauș

Telefon: 0751.552.848

E-mail: avocat@andreeaceaus.com

Cabinet de avocat – Ceauș Andreea-Elena

Telefon: 0751.552.848

Legea penală mai favorabilă nu se stabilește prin schimbarea încadrării juridice

Legea penală mai favorabilă nu se stabilește prin schimbarea încadrării juridice

Recalificarea în drept a faptelor deduse judecății, în sensul de a stabili încadrarea juridică corespunzătoare legii apreciate ca fiind mai favorabile, nu reprezintă o schimbare de încadrare juridică propriu-zisă (a se vedea Decizia nr. 208/17.03.2021 pronunțată de Curtea de Apel Iași).

Pe scurt, în apelul declarat împotriva sentinței penale a Tribunalului Iași, procurorul a criticat, printre altele, modalitatea în care a procedat instanța de fond care, odată cu soluționarea pe fond a cauzei, apreciind că legea penală în vigoare la data comiterii fiecărei fapte este mai favorabilă inculpaților, a recalificat în drept faptele deduse judecății, cărora le-a stabilit încadrarea juridică corespunzătoare legii apreciate ca fiind mai favorabile.

Or, în opinia procurorului, instituția procesuală prin care ar fi trebuit să se facă aplicarea legii penale mai favorabile de către instanța de judecată era schimbarea încadrării juridice, ce se impunea să fie pusă în discuția părților, astfel încât să aibă posibilitatea să-și expună punctul de vedere cu privire la acest aspect.

Instanța de apel a arătat că „a admite motivația expusă de procuror în ipoteza de față, în care se pune în discuție în mod exclusiv legea penală mai favorabilă în ceea ce privește faptele reținute a fi comise de inculpați, ar presupune ca judecătorul fondului, prealabil soluționării pe fond a cauzei, să analizeze și să decidă care este legea penală mai favorabilă fiecărui inculpat, în contextul în care o astfel de evaluare presupune analiza în concret a situației juridice a fiecărui inculpat și influențează, în mod necesar, soluția care se va pronunța asupra fondului cauzei.”

Dincolo de faptul că o astfel de operațiune nu reprezintă o schimbare de încadrare juridică propriu-zisă, aceasta ar antrena în mod inevitabil și o antepronunțare a judecătorului fondului cu privire la soluția pe care ar urma s-o pronunțe pe fondul cauzei.

Potrivit Deciziei Curții Constituționale nr. 250/16.04.2019, „încadrarea juridică a faptei semnifică stabilirea textului de lege care o prevede și o sancționează și caracterizarea ei ca infracțiune potrivit acestui text și presupune realizarea de către organele judiciare a unei relații corespunzătoare între conținutul legal al infracțiunii și conținutul concret al acesteia.

Prin încadrarea juridică a faptei se statuează asupra textului din legea penală, a tiparului incriminator ce prevede și sancționează fapta socialmente periculoasă ce constituie obiectul cauzei penale, în sensul art. 371 din Codul de procedură penală.”

Nu în ultimul rând, Curtea de Apel Iași a precizat că prin analiza legii penale mai favorabile nu se modifică tiparul juridic în care poate fi încadrată o anumită faptă concretă, ci se analizează, în mod exclusiv, în care ipoteză de reglementare, în situația unei succesiuni de legi penale în timp, inculpatul poate beneficia de cel mai favorabil tratament juridic.

Mulţumim echipei Wolters Kluwer România pentru serviciile juridice puse la dispoziţie prin intermediul platformei legislative Sintact.ro.

Postează un comentariu