Avocat Andreea Ceauș

Telefon: 0751.552.848

E-mail: avocat@andreeaceaus.com

Cabinet de avocat – Ceauș Andreea-Elena

Telefon: 0751.552.848

Înfăptuirea justiției, în numele legii

Înfăptuirea justiției, în numele legii

„Justiția se înfăptuiește în numele legii. Realizarea justiției nu poate fi un act subiectiv, pro causa, al judecătorului, ci unul obiectiv, imparțial, derivat din raportarea la lege a situației de fapt. Abaterea de la această rigoare constituțională – raportarea exclusivă la lege, bazată pe motive de subiectivitate, poate fi sancționată prin intermediul căilor de atac prevăzute de lege împotriva hotărârii judecătorești.

Înfăptuirea justiției, în numele legii, are semnificația că actul de justiție izvorăște din normele legale, iar forța lui executorie derivă tot din lege. Altfel spus, hotărârea judecătorească reprezintă un act de aplicare a legii pentru soluționarea unui conflict de drepturi sau interese, constituind un mijloc eficient de restabilire a ordinii de drept democratice și de eficientizare a normelor de drept substanțial. Datorită acestui fapt, hotărârea judecătorească – desemnând tocmai rezultatul activității judiciare – reprezintă fără îndoială, cel mai important act al justiției.”

Mai sus, am expus două paragrafe ce mi-au atras atenția în mod plăcut din Decizia nr. 972/21 noiembrie 2012 a Curții Constituționale . Nu doar că exprimă de-o manieră simplă, ce presupune activitatea instanțelor de judecată, însă cred că pot contribui și la creșterea încrederii oamenilor în actul de justiție.

De asemenea, foarte frumos s-a reținut că “în hotărâre vorbește Justiția și nu judecătorul, iar justiția își spune cuvântul ei, care se cuvine să fie numai al ei.”

Mulţumim echipei Wolters Kluwer România pentru serviciile juridice puse la dispoziţie prin intermediul platformei legislative Sintact.ro.

Postează un comentariu