Avocat Andreea Ceauș

Telefon: 0751.552.848

E-mail: avocat@andreeaceaus.com

Cabinet de avocat – Ceauș Andreea-Elena

Telefon: 0751.552.848

Articole

În fapt, reclamantul s-a prezentat la spital, secția Ortopedie Traumatologie, pentru un consult de specialitate la genunchiul stâng. Medicul ortoped i-a recomandat o intervenție chirurgicală meniscală, intervenție ce a fost efectuată. Întrucât după ce a fost externat, acesta nu s-a simțit bine, acuzând dureri la piciorul operat, a efectuat o serie de examene de specialitate, diagnosticul primit fiind „Tromboflebita membru inferior stâng”, iar cauza probabilă intervenția medicală chirurgicală pentru leziunea meniscală a genunchiului stâng. Analizând actele și lucrările cauzei, instanța a concluzionat că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale, a admis, în parte, cererea reclamantului și i-a obligat pe pârâți, respectiv pe

Recalificarea în drept a faptelor deduse judecății, în sensul de a stabili încadrarea juridică corespunzătoare legii apreciate ca fiind mai favorabile, nu reprezintă o schimbare de încadrare juridică propriu-zisă (a se vedea Decizia nr. 208/17.03.2021 pronunțată de Curtea de Apel Iași). Pe scurt, în apelul declarat împotriva sentinței penale a Tribunalului Iași, procurorul a criticat, printre altele, modalitatea în care a procedat instanța de fond care, odată cu soluționarea pe fond a cauzei, apreciind că legea penală în vigoare la data comiterii fiecărei fapte este mai favorabilă inculpaților, a recalificat în drept faptele deduse judecății, cărora le-a stabilit încadrarea juridică corespunzătoare

Inculpatul CC a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din data de 23.04.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (1) lit. b) Cod penal, constând în aceea că, în data de 10.12.2018, în jurul orei 18:00, profitând de neatenția angajaților, a sustras din incinta magazinului SEPHORA amplasat în interiorul mall-ului ”Shopping City” Galați, două parfumuri marca ”Emporio Armani” în valoare totală de 685 lei. După admiterea cererii inculpatului de a fi judecat în procedură simplificată, instanța a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de

Pentru o reală încunoștințare a inculpatului despre procesul penal, despre termenul de prezentare sau de judecată, acesta trebuie să fie legal citat. În acest fel, i se oferă posibilitatea de a-și formula apărările adecvate față de învinuirea ce i se aduce. Potrivit art. 364 alin. (1) C.proc. pen., judecata cauzei are loc în prezența inculpatului. De la această regulă există și excepții: când inculpatul este dispărut; se sustrage de la judecată; și-a schimbat adresa fără a o aduce la cunoștința organelor judiciare și, în urma verificărilor efectuate, nu i se cunoaște noua adresă; dacă, deși legal citat, acesta lipsește în mod

Prin Decizia nr. 847/16.10.2020, Curtea de Apel Constanța, cu opinie majoritară, a admis apelurile declarate, a desființat sentința penală nr. 441/05.11.2019 și a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Constanța. În vederea asigurării caracterului echitabil al procedurii de judecată, instanța de apel a arătat că se impune parcurgerea etapei camerei preliminare de către aceeași instanță care s-a declarat competentă să judece fondul cauzei, cu verificarea competenței organului de urmărire penală, în raport de încadrarea juridică ce a determinat competența de judecată în primă instanță. Înainte de a prezenta argumentele Curții de Apel Constanța, voi face un scurt istoric al cauzei, sub

„Justiția se înfăptuiește în numele legii. Realizarea justiției nu poate fi un act subiectiv, pro causa, al judecătorului, ci unul obiectiv, imparțial, derivat din raportarea la lege a situației de fapt. Abaterea de la această rigoare constituțională – raportarea exclusivă la lege, bazată pe motive de subiectivitate, poate fi sancționată prin intermediul căilor de atac prevăzute de lege împotriva hotărârii judecătorești. Înfăptuirea justiției, în numele legii, are semnificația că actul de justiție izvorăște din normele legale, iar forța lui executorie derivă tot din lege. Altfel spus, hotărârea judecătorească reprezintă un act de aplicare a legii pentru soluționarea unui conflict de drepturi

În data de 24.01.2015, reclamantul Parlamentul României – Camera Deputaților a introdus pe rolul Tribunalului București o cerere prin care a solicitat, în contradictoriu cu pârâții A, B, C (succesori ai defunctei D) și cu O.S.I.M., anularea înregistrării mărcii individuale combinate cu element figurativ cu nr. de depozit M 2013 04026, nr. marcă 127469, pentru toate clasele pentru care a fost acordată, obligarea O.S.I.M. la radierea mărcii și anularea înregistrării în Registrul Național al Mărcilor. În motivare, reclamantul a arătat că i-a fost încălcat dreptul asupra mărcii anterioare cu nr. de depozit M 2013 03619 din 27.05.2013, precum și dreptul la

Avem următorul caz ipotetic: În vara anului 2020, doamna S.V. a făcut o călătorie în Turcia, în scop turistic. În timpul vacanței, aceasta a făcut mai multe cumpărături, printre care 25 de genți, 20 de rochii, 15 perechi de pantofi și 15 tricouri, aparent, toate produsele fiind de marcă. La întoarcerea în țară, este oprită la vamă și toate produsele pe care le-a cumpărat îi sunt reținute pe motiv că fapta sa reprezintă trafic comercial, conform Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire; în plus, există și suspiciunea că a

„Când eram tânăr fecior, Eram-n fala munților, Umblam ziua la vânat, Prin codrul verde de brad.” Așa începe o cunoscută compoziție muzicală. Da, este vorba despre piesa „Pușca și cureaua lată”. Atunci titlul „Când eram tânăr fecior” aparține unei alte melodii? Haideți să aflăm! La origine, se spune că piesa a fost un jurnal oral intitulat “Pașca cu cureaua lată”, bazat pe o legendă locală. Mai exact, este istoria unui vânător căruia Regele Carol al II-lea i-a dăruit o pușcă de vânătoare cu lunetă, în anul 1938, pentru că Pașca își dovedise măiestria ca țintaș. Informația a fost obținută de la domnul V.U.,

Trebuie să fie încheiat în formă scrisă? Ce se întâmplă dacă am omis acest lucru? În cazul unui litigiu, pentru a dovedi existenţa lui, putem recurge la proba cu martori? Plecând de la aceste întrebări, în continuare, ne-am propus să analizăm contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor din perspectiva formei în care ar trebui să fie încheiat. I.Ce este contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor? Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor este o convenţie prin care autorul sau titularul drepturilor patrimoniale de autor transmite totalitatea sau o parte a drepturilor sale patrimoniale asupra unei opere către o