Avocat Andreea Ceauș

Telefon: 0751.552.848

E-mail: avocat@andreeaceaus.com

Cabinet de avocat – Ceauș Andreea-Elena

Telefon: 0751.552.848

Arii de practică

Arii de practică

Serviciile noastre includ asistență și reprezentare juridică în cauzele penale, atât în faza de urmărire penală, cât și pe parcursul procedurilor în fața instanțelor de judecată:
► furt, tâlhărie, înșelăciune, delapidare, gestiune frauduloasă;
► fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații;
► luare/dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență;
► trafic/consum de droguri;
► trafic de persoane, proxenetism;
► evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, spălarea banilor;
► ucidere din culpă;
► vătămare corporală;
► amenințarea, șantajul;
► conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe etc.;
► infracțiuni informatice;
► alte infracțiuni prevăzute de legea penală.

CUM VĂ PUTEM AJUTA?
Asigurăm următoarele categorii de servicii:
► redactarea cererilor de revocare/înlocuire a măsurilor preventive;
► contestații la executare;
► cereri de amânare/întrerupere/contopire a executării pedepselor;
► cereri de ridicare a măsurii sechestrului;
► cereri de liberare condiționată;
► formulare plângeri penale;
► promovarea căilor de atac;
► susținerea apărărilor în fața instanțelor de judecată etc.

► Contracte – negociere, redactare, modificare, executarea obligațiilor, răspundere contractuală;
► Drepturi reale principale – asistență și reprezentare juridică în legătură cu dreptul de proprietate privată și cu dezmembrămintele acestuia (dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitație, dreptul de servitute, dreptul de superficie);
► Drept succesoral – asistență și reprezentare juridică în proceduri succesorale notariale sau judecătorești;
► Răspundere delictuală;
► Inițierea și gestionarea demersurilor pentru recuperarea creanțelor (ordonanțe de plată, cereri de valoare redusă, acțiuni civile de fond).

Executarea silită este o procedură prin intermediul căreia creditorul, cu sprijinul executorului judecătoresc, îl constrânge pe debitorul său, care a refuzat să-și execute de bunăvoie obligația, de a o aduce la îndeplinire în mod silit.
Având o vastă experiență în materia EXECUTĂRII SILITE, vă putem ajuta indiferent de calitatea pe care o aveți, creditor sau debitor, prin oferirea următoarelor servicii juridice:
► oferirea de consultanță juridică;
► redactarea cererii de executare silită;
► redactarea contestației la executare;
► asistență și reprezentare juridică în procedura de executare silită;
► suport privind poprirea conturilor/ridicarea popririi;
► redactarea răspunsului către executorul judecătoresc privind executarea silită;
► negocierea acordului cu executorul judecătoresc/negocierea și redactarea cererii de eșalonare a datoriei etc.
Servicii juridice oferite în materia Dreptului familiei:
► acordarea de consultanță juridică cu privire la procedura divorțului;
► redactarea acțiunii de divorț cu/fără minori (dacă e cazul, inclusiv cu capăt de cerere privind partajul), întocmirea dosarului de divorț;
► asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, pe fondul cauzei și în căile de atac;
► reprezentarea cetățenilor români stabiliți în străinătate, în litigiile de divorț;
► acțiune pentru schimbarea locuinței minorului, în lipsa acordului celuilalt părinte;
► acțiune pentru stabilirea modalității de exercitare a autorității părintești și a locuinței copilului din afara căsătoriei;
► cerere privind acordarea despăgubirilor/stabilirea prestației compensatorii;
► acțiune în tăgada paternității și/sau în stabilirea paternității;
► acțiune pentru stabilirea/majorarea pensiei de întreținere etc.
Servicii juridice oferite în materie contravențională:
► redactarea plângerii contravenționale;
► asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată.
Accidentul de circulație este evenimentul care întrunește cumulativ următoarele condiții:
► s-a produs pe un drum deschis circulației publice ori și-a avut originea într-un asemenea loc;
► a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau alte pagube materiale (rănirea uneia sau a mai multor persoane nu vizează și autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident);
► în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare.
Echipa noastră vă oferă consultanță, precum și asistență/reprezentare juridică în fața organelor judiciare competente.
Ținând cont de evoluția legislației muncii, echipa noastră vă oferă următoarele categorii de servicii:
► Negocierea, redactarea, modificarea și executarea contractelor individuale și/sau colective, a regulamentelor de ordine interioară, a procedurilor specifice relațiilor de muncă;
► Acordarea de consultanță juridică în procedura de concediere individuală sau colectivă;
► Contestarea deciziilor de concediere ale angajatorului sau a măsurilor administrative ori disciplinare dispuse de către acesta împotriva salariatului pe parcursul derulării contractului individual de muncă;
► Contestarea măsurilor dispuse de către anumite autorități/instituții ale statului (ITM, ANAF, Curtea de Conturi, Autoritatea de Supraveghere, ANCPI etc.);
► Accidente de muncă;
► Litigii legate de plata salariului;
► Asistarea și reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată sau a autorităților/instituțiilor competente în cauzele referitoare la conflictele de muncă;
► Redactarea acordurilor de confidențialitate, de neconcurență;
► Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în derularea relațiilor de muncă.
Constituie ”malpraxis” acea eroare profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice (art. 653 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Republicată).
Echipa noastră vă oferă consultanță în materie de “malpraxis”, precum și asistență/reprezentare juridică în fața Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, respectiv a instanțelor de judecată.